De Rohde & Schwarz Meetzender SMLR-BN41001
Range: 100 khz – 30 Mhz/AM gemoduleerd: 30 hz – 7 khz (90%) / Output power: More than 1.8 watts on average. This transmitter also includes the necessary torque and T pieces and a Dummystop for various measurements.
Bereik: 100 khz – 30 Mhz/AM gemoduleerd: 30 hz – 7 khz (90%) / Uitgangsvermogen: Ruim 1.8 watt gemiddeld. Bij deze zender horen ook weer de nodige koppel- en T stukken en een Dummystop voor diverse metingen.

This transmitter is also very nice and oversized built up.
Ook deze zender is weer bijzonder mooi en oversized opgebouwd.
You can collect schedules and instructions for use (Thanks to Dreamradio) by clicking on the link.
Schema’s en gebruiksaanwijzingen kun je ophalen (met dank aan Dreamradio) door op de link te klikken.

R&S SMLR-BN41001 Gebrauchanleitung (German)
R&S SMLR-BN41001 Usermanual (Englisch)
R&S SMLR-BN41001 Schaltplan/Schematics